آدرس : اتوبان صدر به سمت شرق،بعداز بلوار کاوه ،(اولین خروجی دست راست )خروجی منظریه - شهید کلاهدوز - ابتدای خیابان شهید عرفاتی پ 12
تلفن : // 22584767 //22572850،51_22584636
آدرس رايانامه : hs pirooz yahoo com
شماره اختصاصی پيامک : 30004363584636